Rok wyzwań i dynamicznych zmian

04 STY, 2023 GODZ: 10:33


Miniony rok był zdecydowanie inny, niż wszystkie dotychczasowe lata. Wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna zasadniczo wpłynęły na bezpieczeństwo żywnościowe w aspekcie globalnym.

W związku z powyższym ostatnie 12 miesięcy stanowiły próbę dla wielu podmiotów w branży rolno-spożywczej. Sytuacja ta wymagała silnej motywacji, szybkiego reagowania i zaangażowania w działanie całego zespołu. Były to kolejne wyzwania, z jakimi musiała zmierzyć się kadra zarządzająca w Zakładzie Produkcji Pasz Cedrob S.A.

- Ponowna reorganizacja pracy całego działu, który od lat funkcjonował w określonym schemacie oraz wyznaczenie nowych celów stanowiły punkt wyjścia do dalszych działań podejmowanych i inicjowanych przez naszą kadrę stwierdził Tomasz Walerowicz, dyrektor Zakładu Produkcji Pasz.

Dzięki racjonalnym decyzjom w zakresie polityki zakupowej udało się znacząco poprawić wyniki finansowe zakładu. Długoterminowa prognoza cen surowców, pozwoliła uniknąć niepotrzebnych kosztów, co w konsekwencji przełożyło się na bardzo dobrą cenę oferowanych produktów oraz zwiększyło ich udział w rynku. Rozwój sprzedaży na zewnątrz, wynikał z również z poprawy jakości  mieszanek paszowych, które pozwalają osiągać bardzo dobre wyniki produkcyjne. Dzięki temu w ostatnim roku grono kontrahentów Cedrob Pasze zwiększyło się o ponad 100 nowych podmiotów.

- Jednocześnie dbamy o relacje z dotychczasowymi klientami. W kontaktach handlowych staramy się być przewidywalnym, wiarygodnym i pewnym partnerem, podkreślił Tomasz Walerowicz. 

Wysoka sprzedaż mieszanek paszowych Cedrob Pasze nie byłaby możliwa bez większej produkcji, która w 2022 roku osiągnęła imponujący wynik 1,4 mln ton, co stanowi 20% progres w stosunku do roku poprzedniego!

Ponadto wdrożono szereg pozytywnych zmian w komunikacji zespołu. Sprawny system informacyjny wymagał uszczegółowienia przepływu informacji, której atrybutem była: aktualność, kompletność i czytelność. Dodatkowo efektywne wychwytywanie szans i zagrożeń, terminowość w łańcuchu dostaw usprawniły działanie logistyki, adekwatnej do potrzeb klienta.

Bardzo dobra kondycja Cedrob Pasze pozwala na dalsze planowanie rozwoju marki i wdrażanie kolejnych inwestycji, które usprawnią współpracę z kontrahentami, zwiększą zasięg działania, co jest niezbędne przy stałym wzroście produkcji. W Nowym Roku planowane są poniższe inwestycje:

  • uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej w wytwórni pasz w Ligocie Dolnej, co zwiększy moce zakładu o 50%
  • budowę nowej wytwórni pasz
  • budowę terminalu magazynowo - przeładunkowego w Chełmie

- Za nami pracowity i wymagający rok, który mimo wielu wyzwań zamykamy z bardzo dobrym bilansem. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i energii całego zespołu Cedrob Pasze, za co serdecznie dziękuję. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele obiecujących projektów, dodał dyrektor Walerowicz. 

Pozostałe aktualności

Konferencja dla hodowców kury nioski reprodukcyjnej

W majestatycznej scenerii XVIII wiecznego Zamku w Janowie Podlaskim, gdzie przeplatają się wątki bogatej historii i tętniącej życiem teraźniejszości, odbyła się wyjątkowa konferencja...

24 KWI, 2024 GODZ: 14:56

Dożynki Rypin Agra 2023

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, Wieńcami, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzone są zwykle w jedną z niedziel lub...

12 WRZ, 2023 GODZ: 15:36