Program żywienia kaczek


Kaczka 1
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych do 3 tygodnia życia

Kaczka 2
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych od 4 do 7 tygodnia życia


Kaczka Odchów 1 
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek reprodukcyjnych do 3tyg. życia

Kaczka Odchów 2 
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek reprodukcyjnych od 4 do 8 tyg. życia

Kaczka Odchów 3 
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek reprodukcyjnych od 9 tyg. życia do rozpoczęcia nieśności

Kaczka Nioska 
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek niosek w okresie nieśności