W strukturze organizacyjnej znajdują się obecnie wytwórnie w Gumowie, Raciążu (woj. mazowieckie), dwie Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i Ligocie Dolnej koło Kluczborka (woj. opolskie). 

W każdej wytwórni CEDROB Pasze można wyróżnić trzy główne linie technologiczne:

  • linię przyjęcia i magazynowania komponentów do produkcji pasz o zdolności przyjęciowej 1000 t/h; linia posiada magazyny zbóż o pojemności 150 000 ton, magazyny płaskie dla mikro komponentów o powierzchni 5 000 m2 oraz trzy suszarnie do zbóż o wydajności ponad 2 000 t/dobę
  • linię produkcyjną o zdolności produkcyjnej 210 t/h, w jej skład wchodzi pięć linii mielenia i mieszania, siedem linii granulacji z higienizacją pasz, siedem linii dodatków płynnych z możliwością otoczkowania enzymami i tłuszczami na zimny i gorący granulat.
  • linię magazynowania i wydania produktów gotowych o zdolności załadunkowej 800 t/h; linia posiada magazyn dla pasz luzem o pojemności 6 500 t oraz magazyn dla pasz workowanych o powierzchni 1 500 m2.