Program żywienia gęsi


Gęś 1
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych i hodowlanych do 3 tyg. życia

Gęś 2
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 4 do 8tyg. i hodowlanych od 4 do 12tyg. życia

Gęś 3
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 9 do 10tyg., dla młodych tuczonych gęsi "owsianych" od 9 do 10 tyg. życia i hodowlanych od 13 do osiągnięcia dojrzałości

Gęś 4
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla młodych tuczonych gęsi "owsianych" od 11 do 13 tyg.


Gęś Owsiana 1
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi owsianych do 3 tyg. życia

Gęś Owsiana 2
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi owsianych od 4 do 8 tyg. życia


Gęś Nioska 
mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi niosek w okresie nieśności