Program żywienia kur i kogutów stad reprodukcyjnych mięsnych

 • Odchów Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych do 3 tyg. życia

 • Odchów Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 4 do 6 tyg. życia

 • Odchów Reprodukcja Mięsna 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 7 do 15 tyg. życia

 • Przednieśna Reprodukcja Mięsna – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 16 do 21 tyg. życia

 • Nioska Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 22 do 35 tyg.

 • Nioska Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 36 tyg.


Pasza Kogut

To pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla Kogutów w okresie reprodukcyjnym, pokrywająca zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne oraz pozwalająca na zachowanie wysokich parametrów reprodukcyjnych tych ptaków, zwłaszcza w końcowym okresie użytkowania. Koguty w przeciwieństwie do kur nie potrzebują wysokiego poziomu białka i wapnia w paszy, które kury wykorzystują głównie do produkcji jaj. W związku z tym zasadne jest zarówno z punktu widzenia żywieniowego, jak i ekonomicznego żywienie kogutów reprodukcyjnych mieszankami paszowymi uwzględniającymi ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, które różni się znacznie od zapotrzebowania kur stad reprodukcyjnych.

Program żywienia kur stad towarowych nieśnych

 • Odchów towarowy 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych do 7 tyg. życia

 • Odchów towarowy 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 8tyg. do 16 tyg. życia

 • Przednieśna towarowa – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 17tyg. życia do osiągnięcia 2% nieśności

 • Nioska towarowa 1 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na I okres nieśności

 • Nioska towarowa 2 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na II okres nieśności