dr inż. Grzegorz Łepek

Główny Technolog
tel.(23) 675 03 33
grzegorz.lepek@cedrob.com.pl

dr inż. Magdalena Polak-Rostek

Zastępca Głównego Technologa
 tel. (23) 675 03 34
magdalena.polak@cedrob.com.pl

Łukasz Kocięcki

Technolog Produkcji Pasz dla Trzody Chlewnej
 tel. (+48) 692 413 401
lukasz.kociecki@cedrob.com.pl

Radosław Molenda

Technolog produkcji pasz dla drobiu
 tel. +48/ 505 734 100
radoslaw.molenda@cedrob.com.pl

Magdalena Król-Kowalska

Technolog Produkcji Pasz dla Drobiu Wodnego
 tel. (23) 728 522 403
magdalena.krol@cedrob.com.pl

Aleksandra Jasińska

Technolog Produkcji Pasz dla Indyka
 tel. (+48) 662 00 154
aleksandra.jasinska@cedrob.com.pl