Program żywienia kurcząt rzeźnych


Brojler Starter 1C kruszonka 
– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych do 10 dnia życia

Brojler Grower 1C kruszonka 
– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 11 do 16 dnia życia

Brojler Grower 1C granulat 
– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 17 do 28 dnia życia

Brojler Grower 2C granulat 
– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 29 do 35 dnia życia

Brojler Finiszer C granulat 
– mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 36 dnia życia

W ofercie dostępna jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa Grower2C i Finiszer C z kokcydiostatykiem w okresie stosowania kokcydiostatyku z jednodobowym lub zerowym okresem karencji.