Produkcja pasz to dziś zaawansowane technologie

03 LIS, 2022 GODZ: 14:15

O produkcji pasz, zmianach i wyzwaniach na rynku rozmawiamy z dr inż. Grzegorzem Łepkiem, Głównym Technologiem Cedrob Pasze

Od jak dawna jest Pan związany z firmą Cedrob?
W Cedrob Pasze pracuję od początku funkcjonowania Zakładu Produkcji Pasz, czyli od czerwca 2006 r. Zaczynałem jako samodzielny pracownik – była u nas wtedy tylko jedna wytwórnia pasz. Dziś mój zespół składa się z pięciu osób.

Jestem głównym technologiem produkcji pasz i dziś mamy nie jeden, ale pięć zakładów, w których wytwarzamy pasze dla trzody i drobiu. Nie ma więc porównania z początkami mojej pracy.

Zmieniło się wszystko, także wyniki produkcyjne. Widzimy, jak wzrasta masa jednostkowa zwierząt i ich przyrosty dzienne, i jak zmienia się ilość zużycia pasz na kilogram wagi zwierzęcia.

Ostatnie czasy były dla gospodarki zaskakujące i wymagające.
Pandemia i ten wojenny rok był trudny. W naszym przypadku też musimy przyglądać się łańcuchom dostaw. Importujemy śrutę z wielu miejsc z Europy, ale również z odległych zakątków świata tj. Paragwaj czy Brazylia.

Jak zmieniał się rynek pasz i produkcji drobiu na przestrzeni lat?
Nowoczesne wytwórnie pasz, duże fermy i nowe rynki zbytu od naszego wejścia do Unii Europejskiej pozwoliły na obniżenie kosztów jednostkowych. Kiedyś w jednym kurniku było 16-18 tysięcy sztuk, dziś przy nowoczesnych konstrukcjach i instalacjach może ich być trzy razy więcej! Ekonomia przemawia za większą koncentracją.

Rozrastają się biznesy rodzinne. Dawniej ojciec miał trzy kurniki, a teraz każdy z jego dwóch synów otworzył też trzy własne, czyli w sumie zarządzają dziewięcioma. Przybywają też nowi producenci z branż niekoniecznie pokrewnych. Hodowla drobiu wymaga stałego nadzoru i kontroli, ale kadra pracownicza nie jest rozbudowana.

A zmienia się receptura mieszanek pasz?
Pasze są jednym z kluczowych czynników w hodowli. Produkcja opiera się o nowatorskie dodatki paszowe. Stosujemy probiotyki. Wybieramy te, które mają największą skuteczność w ochronie przed chorobotwórczymi bakteriami w przewodzie pokarmowym.

Kolejne produkty, które po prostu zrewolucjonizowały produkcję paszy to szeroka grupa enzymów - fitaza, ksylanaza, proteaza i alfa-amylaza. Dzięki nim możemy wykorzystywać fosfor zawarty zbożach i poekstrakcyjnych wysokobiałkowych śrutach. W ciągu ostatnich kilku lat możliwe było całkowite wyeliminowanie fosforanów paszowych z żywienia zwierząt w końcowym okresie tuczu. Przynosi to wymierne korzyści: zmniejsza się zawartość popiołu w paszy, spada koszt produkcji i obniża się emisja fosforu, co sprzyja ochronie środowiska, dzięki zmniejszeniu eutrofizacji wód. Enzymy to też lepsze wykorzystanie zawartych w paszy wielocukrów. Dzięki temu zwierzę pozyskuje dodatkową porcję energii metabolicznej, a zawartość wody w odchodach spada. No, a to bezpośrednio przekłada się na lepsze warunki środowiskowe w budynkach produkcyjnych.

Następne bardzo ważne dodatki to aminokwasy. Dodawanie aminokwasów z równoczesnym bilansowaniem paszy pozwala efektywnie obniżać zawartość białka ogólnego w paszy. Co oznacza, że obniżamy zawartość aminokwasów nielimitujących wzrostu zwierząt, zmniejszamy pobranie wody przez zwierzęta i emisję amoniaku. Więc znów jednocześnie poprawia się dobrostan zwierząt i maleje emisja niekorzystnych gazów do środowiska naturalnego.

Jakie innowacyjne rozwiązania stosujecie w żywieniu zwierząt?
Kolejnym nowatorskim dodatkiem zapewniającym prawidłowy wzrost i rozwój kur i kogutów reprodukcyjnych są chelaty miedzi, manganu, cynku i selenu. Dzięki nim uzyskujemy zdrowsze i prawidłowo rozwinięte pisklęta kurcząt rzeźnych.

Reagujemy też na pory roku. Latem są upały, zwierzętom grozi stres cieplny. Dlatego wtedy Cedrob Pasze dodaje do produktów dla ptaków i trzody chlewnej witaminę C. Minimalizuje problemy naczyniowo-sercowy i poprawia jakość skorupy jaja.

Warto wspomnieć o betainie. Stosujemy ją w żywieniu drobiu i trzody chlewnej w celu ochrony wątroby. Produkt ten dostarcza grupy metylowe potrzebne do procesów metabolicznych i pozwala wyeliminować inny komponent historycznie stosowany w żywieniu zwierząt – chlorek choliny.

Cedrob jest znaczącym eksporterem mięsa.
Tak. Jesteśmy największym producentem mięsa drobiowego w Polsce i znaczącym eksporterem na rynki europejskie i globalne.

To pewnie wymaga innego podejścia?
Oczywiście. Inna jest zasobność portfela w Egipcie, a inna w Arabii Saudyjskiej i inne są oczekiwania. Na przykład w wielu krajach arabskich wolą mniejsze kurczaki, więc my w Cedrob musimy się dostosowywać i aktualizować ofertę. Do krajów arabskich najczęściej sprzedawane są kurczaki o 11-12 dni młodsze niż na europejski rynek.

Czy dostrzega Pan jakieś wyraźne trendy na rynku drobiowym?
Można powiedzieć, że kiedy zaczynałem swoją pracę była większa rozdrobnienie w produkcji drobiu. Hodowano więcej typów brojlerów. Dziś około 90% rynku to Ross 308. Zmieniają się również upodobania odbiorców. Na przykład spopularyzowała się hodowla kaczek, Polska jest na trzecim miejscu w Europie, po Francji i Węgrzech, chociaż mam nadzieję, że wkrótce Węgry uda się nam przegonić. W Europie zachodniej kaczka jest bardzo często zamawiana w restauracjach, dlatego jest spory popyt. Obserwujemy zmianę na rynku indyków. Może się okazać, że szczyt jest już za nami, chociaż kto wie, czy produkcja nie wróci jeszcze do tempa z przeszłości? Stale rozwijamy produkcję gęsi, która trafia głownie na Zachód i rynek niemiecki, naszego stałego odbiorcę. Widzimy, jednak zmianę preferencji konsumentów, którzy coraz częściej zamiast tuszki kupują elementy z gęsi. Z pewnością wynika, to z wielkości niemieckich rodzin, które są coraz mniejsze, dlatego tuszka jest dla nich za duża na jeden posiłek. Jak widać upodobania konsumentów wciąż się zmieniają, a my musimy je dostrzegać i adekwatnie na nie reagować.

Jakimi predyspozycjami powinien wyróżniać się dobry technolog?
Wg mnie bardzo ważne są wiedza i posiadanie głębokiego zrozumienia dla żywienia zwierząt, składu pasz i zachowania dobrostanu. Ponadto umiejętność zbilansowanego żywienia stada powinna iść w parze z praktyczną wiedzą o efektywnej produkcji towarowej. Dzięki temu pomagamy naszym kontrahentom realizować swoją pasję, jaką jest hodowla zwierząt oraz osiągać wysokie wyniki produkcyjne.

Pozostałe artykuły

Proces produkcyjny mieszanek paszowych

Cedrob Pasze jest kluczowym działem Grupy Cedrob oraz cenionym na rynku ekspertem w żywieniu drobiu oraz trzody chlewnej. Marka funkcjonuje z powodzeniem od blisko 15 lat. Potrzeba...

27 WRZ, 2022 GODZ: 09:44

Bilansowanie składu i receptury pasz

Właściwe określenie zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki pokarmowe, minerały oraz dodatki paszowe gwarantują intensywny wzrost, prawidłowy rozwój oraz efektywne wykorzystanie...

21 WRZ, 2022 GODZ: 09:00