Bilansowanie składu i receptury pasz

21 WRZ, 2022 GODZ: 09:00


Właściwe określenie zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki pokarmowe, minerały oraz dodatki paszowe gwarantują intensywny wzrost, prawidłowy rozwój oraz efektywne wykorzystanie paszy. Skarmianie pełnowartościową dawką pokarmową o wysokiej jakości wpływa pozytywnie na wyniki hodowli, wpływając znacząco na aspekt ekonomiczny. Zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe zmienia się w zależności od wieku, płci, typu użytkowego oraz fizjologicznego stanu stada. W związku z tym bilansowanie mieszanek paszowych uwzględnia kilkadziesiąt parametrów pokarmowych, do których należą przede wszystkim: energia metaboliczna, energia netto (trzoda chlewna), białko ogólne, aminokwasy strawne, tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy, wapń, fosfor przyswajalny, witaminy, makro i mikroelementy.

Obok energii jednym z najważniejszych składników pokarmowych w żywieniu zwierząt jest białko. Mieszanki paszowe można bilansować w oparciu o białko ogólne (surowe). Można je również bilansować na podstawie zapotrzebowania zwierząt na aminokwasy ogólne i aminokwasy strawne. Układanie receptur mieszanek paszowych z uwzględnieniem jedynie białka ogólnego i aminokwasów ogólnych jest już tylko historyczne. Najpopularniejsze jest posługiwanie się zapotrzebowaniem zwierząt na aminokwasy strawne. Jednak zdecydowanie najnowocześniejszym i wciąż doskonalonym sposobem bilansowania białka w mieszankach paszowych dla zwierząt, jest model białka idealnego. Poziom białka w mieszankach paszowych z wykorzystaniem modelu białka idealnego jest określany na podstawie stosunku poszczególnych aminokwasów strawnych do lizyny strawnej. Pozwala to na dokładne określenie zapotrzebowania zwierząt nie tylko na białko ogólne, ale przede wszystkim na aminokwasy strawne, które są m.in. głównym składnikiem budulcowym mięsa oraz białka jaj. W ten sposób można ograniczyć obciążenie przewodu pokarmowego nadmiarem białka ogólnego oraz zmniejszyć wodnistość odchodów, zwiększając przy tym uzyskiwane wyniki produkcyjne. Drób i trzoda chlewna otrzymują dokładnie zbilansowane mieszanki paszowe, a ponadto w zależności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe, lepiej je wykorzystują, przez co poprawiają się ich wyniki produkcyjne (przyrosty masy ciała, konwersja paszy) oraz zdrowotność.

 Niestandardowe - standardowe działania
W celu podniesienia statusu zdrowotnego ptaków i trzody chlewnej stosujemy średnio-łańcuchowe kwasy tłuszczowe, wybierając te które wykazują największą skuteczność w utrzymaniu integralności jelit. Wysoka skuteczność odpowiednio wybranych średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych wykazuje działanie przeciw-bakteryjne i antywirusowe w całym przewodzie pokarmowym. Dodatkowo mieszanki paszowe dla kogutów i kur stad reprodukcyjnych oraz dla stad trzody chlewnej zabezpieczamy za pomocą dodatków paszowych przed mikotoksynami. Stosujemy dodatki nowej generacji, które są nie tylko sorbentami wielu rodzajów mikotoksyn, ale również działają wspomagająco na wątrobę, która pełni rolę detoksykacyjną, metaboliczną, filtracyjną i magazynującą dlatego jej proces regeneracyjny ma szczególne znaczenie. Kolejnym czynnikiem mającym zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój kogutom i kurom reprodukcyjnym oraz kurom odchowywanym w stadach towarowych, jest produkcja mieszanek paszowych z udziałem premiksów mineralno - witaminowych z zawartością chelatów miedzi, manganu, cynku, oraz selenu. Ma to na celu nie tylko zapewnienie prawidłowego rozwoju tych ptaków i osiągania wysokich wyników reprodukcyjnych, ale przede wszystkim pozyskiwanie zdrowych i prawidłowo rozwiniętych piskląt kurcząt rzeźnych, pochodzących ze stad reprodukcyjnych mięsnych. Jest to związane z tym, że pierwiastki dostarczane organizmowi w połączeniach organicznych (pierwiastek + aminokwas) są w najwyższym stopniu przyswajane przez organizm sięgającym nawet 90%. Dlaczego akurat te pierwiastki dodajemy do mieszanek paszowych w postaci Mintrexów (chelatów) i selenometioniny? Powszechnie znane jest kompleksowe oddziaływanie miedzi, manganu i cynku na integralność struktur tkankowych związanych z syntezą kolagenu i keratyny (Zn) i połączeń między nimi (Cu), rozwój i wytrzymałość kości: kolagen (Zn+Cu) i tkanki łącznej – chrząstek (Mn), aktywność enzymatyczną gdyż setki enzymów zawierają Zn, Cu, Mn i Se oraz oddziaływanie na układ odpornościowy poprzez wpływ na powstawianie limfocytów B, T i produkcję przeciwciał. Selen wykazuje działanie przeciwutleniające oraz ma wpływ na procesy immunologiczne, chroni przed zatruciami i kumulacją metali ciężkich, neutralizuje działanie toksyn grzybowych (np. aflatoksyny), to wszystko ma wpływ z kolei na jakość nasienia kogutów, co bezpośrednio przekłada się na wyniki wylęgowe oraz jakość piskląt. Mieszanki paszowe dla loch i loszek reprodukcyjnych oraz knurów również są produkowane z zawartością mintreksów i selenometioniny w celu uzyskania jak najlepszych jakościowo warchlaków przeznaczonych na tucz.

W okresie letnim, ptaki i trzoda chlewna są szczególnie narażone na stres cieplny. Produkcja witaminy C przez organizm tych zwierząt może być w tym okresie niewystarczająca, co może przyczynić się do powstawania problemów naczyniowo-sercowych oraz pogorszyć jakości skorupy jaj, dlatego zapewniamy dodatek tej witaminy w mieszankach paszowych przeznaczonych dla starszych kurcząt brojlerów, tuczników trzody chlewnej oraz kogutów i kur w okresie reprodukcyjnym, jak i stad rodzicielskich trzody chlewnej. Również w tym zakresie, ale i z powodu dobrego wpływu na przemiany tłuszczów, co chroni wątrobę stosujemy betainę w żywieniu wszystkich gatunków drobiu oraz trzody chlewnej bez względu na kierunek użytkowania. Betaina jest bezpiecznym dodatkiem paszowym, wykazującym szerokie spektrum działania. Przede wszystkim jednak betaina dostarcza grupy metylowe potrzebne do wielu procesów metabolicznych jakie zachodzą w organizmie zwierząt. Zazwyczaj w tym ostatnim aspekcie stosowany jest w żywieniu drobiu i trzody chlewnej chlorek choliny. Jednakże może on wykazywać agresywność w stosunku do witamin, mikroelemnetów i witamin w przeciwieństwie do betainy, która takich właściwości nie ma.

Wymienione wyżej działania podejmowane przez Cedrob Pasze przybliżają najważniejsze aspekty, jakimi kierujemy się w procesie produkcji mieszanek paszowych. „Wiedza i Doświadczenie” to idea, którą przyjęliśmy jako zobowiązanie w szerokim zakresie naszej działalności. Widoczna jest ona również w nowoczesnej technologii oraz wykwalifikowanej i ambitnej kadrze, która jest zaangażowana w realizację powierzonych zadań. To wszystko przekłada się na wymierny sukces, jaki osiągają nasi Klienci, a dla nas jest bodźcem do dalszej efektywnej pracy.

Pozostałe artykuły

Produkcja pasz to dziś zaawansowane technologie

O produkcji pasz, zmianach i wyzwaniach na rynku rozmawiamy z dr inż. Grzegorzem Łepkiem, Głównym Technologiem Cedrob PaszeOd jak dawna jest Pan związany z firmą Cedrob?W Cedrob Pasze...

03 LIS, 2022 GODZ: 14:15

Proces produkcyjny mieszanek paszowych

Cedrob Pasze jest kluczowym działem Grupy Cedrob oraz cenionym na rynku ekspertem w żywieniu drobiu oraz trzody chlewnej. Marka funkcjonuje z powodzeniem od blisko 15 lat. Potrzeba...

27 WRZ, 2022 GODZ: 09:44