Proces produkcyjny mieszanek paszowych

27 WRZ, 2022 GODZ: 09:44


Cedrob Pasze jest kluczowym działem Grupy Cedrob oraz cenionym na rynku ekspertem w żywieniu drobiu oraz trzody chlewnej. Marka funkcjonuje z powodzeniem od blisko 15 lat. Potrzeba stworzenia nowego działu, zajmującego się produkcją pasz wynikała z realizacji założeń zamkniętego obiegu produkcji od „ziarna do stołu”, który został wdrożony przez spółkę Cedrob. Dzięki temu możliwe jest osiąganie wysokiego wyniku ekonomicznego, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości produktu na każdym etapie.

Obecnie w strukturach Cedrob Pasze funkcjonuje 5 wytwórni pasz, znajdujących się w: Gumowie, Raciążu, Rypinie (dwie wytwórnie pasz), Ligocie Dolnej. Łączna zdolność produkcyjna wszystkich obiektów wynosi ponad 2 mln ton mieszanek paszowych w skali roku. Osiągnięcie tak doskonałego wyniku produkcyjnego jest możliwe dzięki współpracy z polskimi producentami zbóż, którzy dostarczają surowiec do naszych wytworni. Dzięki korzystnej i atrakcyjnej ofercie mamy wieloletnich dostawców oraz nowych klientów, których grono powiększa się z roku na rok. Od początku kierujemy się zasadą współpracy z lokalnymi, a w miarę rozwoju z krajowymi producentami zbóż. Pełna i skrupulatna kontrola kupowanych materiałów paszowych, przeznaczonych do produkcji pasz (zboża, śruty wysokobiałkowe, nasiona słonecznika, tłuszcze, dodatki paszowe), ich właściwa ocena, przebieg procesu produkcyjnego, dostawa mieszanek paszowych na fermy przekładają się na ich wysoką jakość i efektywność. Wiemy, że hodowcy oczekują dziś od markowych produktów, uzyskania wysokich wyników produkcyjnych. 

Proces produkcyjny w Cedrob Pasze
Założenia jakie przyjęto przy budowie pierwszej wytwórni pasz, dotyczyły zastosowania najnowocześniejszych technologii dostępnych w danym momencie na rynku światowym. Kontynuacja tej zasady przy budowie kolejnych obiektów spowodowała, że Cedrob Pasze posiada jedne z najnowocześniejszych wytwórni pasz nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wszystkie linie produkcyjne są wyposażone w automatyczne systemy naważania komponentów z uwzględnieniem wysokich parametrów dokładności pracy wag. Pozwala to na pełną kontrolę każdego etapu dozowania materiałów paszowych zgodnie z recepturą, począwszy od komponentów, które stanowią największy udział w recepturach, a skończywszy, na tych które są dozowane w najmniejszej ilości. Mimo automatyki tych procesów, która eliminuje możliwość błędu ludzkiego, ich prawidłowe działanie jest nadzorowane przez zespół wykwalifikowanych pracowników, aby wykluczyć jakąkolwiek możliwość pomyłki, również technicznej. Naważanie każdego cyklu produkcyjnego jest rejestrowane i ponownie na bieżąco sprawdzane. Taki system bezpieczeństwa realizowany jest od lat w Cedrob Pasze i gwarantuje wysoką jakość produkowanych mieszanek paszowych. Podobnie odbywa się dozowanie komponentów w formie płynnej. Należą do nich tłuszcze, zakwaszacze, betaina oraz aminokwasy (lizyna, metionina). Część z tych komponentów może być również stosowana w formie sypkiej. Możliwość wyboru sposobu ich dozowania pozwala na wybranie tańszego wariantu, bez wpływu na jego jakość lub pomaga zmniejszyć pylistości pasz, szczególnie tych przeznaczonych dla kur nieśnych reprodukcyjnych i towarowych, co z kolei wpływa na prawidłowe pobieranie paszy przez ptaki. Ważnym elementem technologicznym produkcji mieszanek paszowych jest możliwość stosowania enzymów płynnych poprawiających wykorzystanie przez zwierzęta fosforu pochodzenia roślinnego oraz znacznie poprawiających strawność paszy. Enzymy dozowane bezpośrednio na wychłodzoną granulkę dają gwarancję ich maksymalnego wykorzystania przez ptaki oraz trzodę chlewną.

Zróżnicowana struktura mieszanek paszowych
Wprowadzenie różnorodnych rozwiązań w zakresie rozdrobnienia zbóż, śrut oraz innych komponentów pochodzenia roślinnego, które takiej obróbki wymagają, pozwala dostosować strukturę mieszanek paszowych granulowanych, kruszonych, a przede wszystkim sypkich do wymagań poszczególnych grup zwierząt. W pełni zautomatyzowane młyny bijakowe rozdrabniają materiały pochodzenia roślinnego wykorzystywane do produkcji pasz granulowanych/kruszonych. Z kolei młyny walcowe wykorzystywane są do produkcji sypkich pasz dla kur stad reprodukcyjnych oraz towarowych. Ponieważ na każdym etapie żywienia kur i w zależności od kierunku produkcji, wymagają one mieszanek paszowych o różnej strukturze, każdy asortyment możemy przygotować wg różnych parametrów. Oczywiście ustawienia stopnia rozdrobnienia komponentów roślinnych w młynach walcowych również odbywa się automatycznie i jest przypisane oddzielnie do każdej receptury. Stwarza to możliwości szybkiego reagowania odnośnie struktury mieszanek paszowych przeznaczonych dla kur wg wskazówek pochodzących od Klientów, które można niemalże natychmiast wdrożyć.

Bezpieczeństwo żywienia 
Mieszanki paszowe granulowane i kruszone standardowo są poddawane obróbce termicznej w procesie kondycjonowania i granulacji. Okazuje się, że ta obróbka nie jest wystarczająca. Jeśli chcemy znacząco ograniczyć ogólną ilość bakterii w paszy, a dodatkowo wyeliminować drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak Salmonella niezbędna jest do tego procesu technologia higienizacji paszy. Wszystkie linie produkcyjne we wszystkich wytwórniach pasz Cedrob Pasze w swoim układzie technologicznym posiadają higienizatory, które znacząco podnoszą jakość i bezpieczeństwo mieszanek paszowych.

Logistyka 
Mieszanki paszowe dostarczane są na fermy specjalistycznym transportem, którego załadunek odbywa się w sposób automatyczny, po czym jest zabezpieczany plombami. Daje to Klientowi pewność, że od momentu załadunku paszy do jej dostarczenia na fermę nie miały miejsca żadne nieprawidłowości.

Pozostałe artykuły

Produkcja pasz to dziś zaawansowane technologie

O produkcji pasz, zmianach i wyzwaniach na rynku rozmawiamy z dr inż. Grzegorzem Łepkiem, Głównym Technologiem Cedrob PaszeOd jak dawna jest Pan związany z firmą Cedrob?W Cedrob Pasze...

03 LIS, 2022 GODZ: 14:15

Bilansowanie składu i receptury pasz

Właściwe określenie zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki pokarmowe, minerały oraz dodatki paszowe gwarantują intensywny wzrost, prawidłowy rozwój oraz efektywne wykorzystanie...

21 WRZ, 2022 GODZ: 09:00