Program żywienia młodych indyków rzeźnych


  • Indyk Prestarter – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych do 3 tygodnia życia

  • Indyk Starter 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 4 do 6 tygodnia życia

  • Indyk Starter 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 7 do 8 tygodnia życia i indora rzeźnego od 7 do 9 tygodnia życia

  • Indyk Grower 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 9 do 11 tygodnia życia i indora rzeźnego od 10 do 12 tygodnia życia

  • Indyk Grower 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 12 do 14 tygodnia życia i indora rzeźnego od 13 do 15 tygodnia życia

  • Indyk Finiszer 1 - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 15 tygodnia życia do końca tuczu i indora rzeźnego od 16 do 18 tygodnia życia

  • Indyk Finiszer 2 - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indorów rzeźnych od 19 tygodnia życia do końca tuczu