Program żywienia kur i kogutów stad reprodukcyjnych mięsnych

 • Odchów Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych do 3 tyg. życia
 • Odchów Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 4 do 6 tyg. życia
 • Odchów Reprodukcja Mięsna 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 7 do 15 tyg. życia
 • Przednieśna Reprodukcja Mięsna – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 16 do 21 tyg. życia
 • Nioska Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 22 do 35 tyg.
 • Nioska Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 36 tyg.
Składniki pokarmoweJednostki miaryOdchów Reprodukcja Mięsna 1Odchów Reprodukcja Mięsna 2Odchów Reprodukcja Mięsna 3Przednieśna Reprodukcja MięsnaNioska Reprodukcja Mięsna 1Nioska Reprodukcja Mięsna 2
Białko surowe%19,0017,0015,0015,0015,5014,50
Oleje i tłuszcz surowy%2,422,292,343,103,773,45
Włókno surowe%3,153,874,654,333,643,60
Popiół surowy%5,445,294,605,469,829,94
Metionina%0,500,370,300,340,340,32
Zużycie paszy orientacyjne%51085038004300w zależności od długości cykluw zależności od długości cyklu


Pasza Kogut

Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla Kogutów w okresie reprodukcyjnym, pokrywająca zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne oraz pozwalająca na zachowanie wysokich parametrów reprodukcyjnych tych ptaków, zwłaszcza w końcowym okresie użytkowania. Koguty w przeciwieństwie do kur nie potrzebują wysokiego poziomu białka i wapnia w paszy, które kury wykorzystują głównie do produkcji jaj. W związku z tym zasadne jest zarówno z punktu widzenia żywieniowego, jak i ekonomicznego żywienie kogutów reprodukcyjnych mieszankami paszowymi uwzględniającymi ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, które różni się znacznie od zapotrzebowania kur stad reprodukcyjnych.

SkładnikiJednostki miaryKogut
Białko surowe%13,50
Oleje i tłuszcz surowy%2,71
Włókno surowe%4,33
Popiół surowy%4,25
Metionina%0,25

Program żywienia kur stad towarowych nieśnych

 • Odchów towarowy 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych do 7 tyg. życia
 • Odchów towarowy 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 8tyg. do 16 tyg. życia
 • Przednieśna towarowa – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 17tyg. życia do osiągnięcia 2% nieśności
 • Nioska towarowa 1 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na I okres nieśności
 • Nioska towarowa 2 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na II okres nieśności
Składniki pokarmoweJednostki miaryOdchów towarowy 1Odchów towarowy 2Przednieśna towarowaNioska towarowa 1 SuperNioska towarowa 2 Super
Białko surowe%18,5015,5016,5017,0016,00
Oleje i tłuszcz surowy%3,062,703,013,452,94
Włókno surowe%2,904,204,794,694,71
Popiół surowy%5,404,767,4811,6311,76
Metionina%0,510,330,370,410,38
Zużycie paszy orientacyjneg150040002600w zależności od długości cykluw zależności od długości cyklu