Program żywienia kurcząt rzeźnych


  • Brojler Starter 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych do 7 dnia życia

  • Brojler Starter 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 8 do 14 dnia życia

  • Brojler Grower 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 15 do 30 dnia życia

  • Brojler Grower 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 31 do 35 dnia życia

  • Brojler Finiszer B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 36 dnia życia

W ofercie dostępna jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa Grower2B i Finiszer B z kokcydiostatykiem w okresie stosowania kokcydiostatyku z jednodobowym lub zerowym okresem karencji.