Program żywienia kaczek

  • Kaczka 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych do 3 tygodnia życia

  • Kaczka 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych od 4 do 7 tygodnia życia

  • Kaczka Nioska – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek niosek w okresie nieśności