Program żywienia gęsi

  • Gęś 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych i hodowlanych do 3 tyg. życia

  • Gęś 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 4 do 8 tyg. i hodowlanych od 4 do 12 tyg. życia

  • Gęś 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 9 do 10 tyg. i hodowlanych od 13 tyg. życia do osiągnięcia dojrzałości

  • Gęś 4 - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 11 do 13 tyg. życia

  • Gęś Nioska – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi niosek w okresie nieśności