Liczy się uczciwość wobec Klienta

ROZMOWA Z MIROSŁAWEM BODKIEM, DYREKTOREM CEDROB PASZEWzmożone prace polowe, ruch w gospodarstwach rolny wskazuje na to, że dużymi krokami zbliża się pracowity okres dla Cedrob...

27 CZE, 2019 GODZ: 14:31