Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach, Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu to zwycięzcy konkursu „Milion ton” ogłoszonego na początku stycznia przez markę CEDROB Pasze.

Celem konkursu, który został uruchomiony w związku z wyprodukowaniem miliona ton pasz w 2018 roku jest promowanie i wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa i szkolnictwa rolniczego.

Jury, oceniając nadesłane prace, zwróciło szczególną uwagę na planowane przez szkoły w przyszłości działania, wspomagające naukę i rozwój intelektualny uczniów, wzbogacające ich wiedzę z zakresu rolnictwa, zootechniki lub weterynarii.

Do każdej ze szkół powędruje kwota 1 500 zł – do wykorzystania na cele oświatowe.