Najnowsze zestawienia przedstawiające podsumowanie ostatniego roku jasno pokazują stale zwiększający się udział wszystkich trzech obszarów działalności CEDROB Pasze w rynku ogólnopolskim.

                                 

Rok 2017 potwierdził, jak sukcesywnie i niezachwianie dokonuje się rozwój CEDROB Pasze. Coraz większa liczba rolników i gospodarstw rolnych docenia bowiem uczciwą ofertę marki – atrakcyjne ceny, krótkie terminy wypłat, odbiory płodów rolnych bezpośrednio z gospodarstwa.

W ubiegłym roku specjaliści ds. zaopatrzenia kupili w sumie ponad 900 000 ton zbóż. Wliczając w to również śruty zbożowe otrzymamy niebagatelną liczbę ponad 1 100 000 ton. Było to o blisko 30 procent więcej niż w 2016 roku, gdy zakupiono 650 000 ton zbóż.

Również zdecydowanie większa ilość kukurydzy (50  procent), w porównaniu z 2016 rokiem, zasiliła firmowe silosy. Spośród 400 000 ton ziarna kukurydzy aż 120 000 ton stanowiła mokra.

CEDROB Pasze współpracuje obecnie z ponad 7 000 gospodarstw rolnych, przy czym stale jest obserwowany znaczny wzrost dynamiki napływu nowych klientów. Jeszcze pod koniec 2015 roku marka współpracowała z 5 500 gospodarstw. Dziś ta liczba wzrasta o około 700 – 800 w skali roku. Najwięcej nowych klientów podejmuje współpracę w okresie letnim – podczas żniw – wtedy też najczęściej decydują się zostać na kolejne lata.

Obecny rok wiąże się z kolejnymi dużymi wyzwaniami. Uruchomienie nowej wytwórni w Ligocie koło Kluczborka zwiększy zapotrzebowanie na zboża o kolejne 30 procent (w tym na aż 150 000 ton kukurydzy mokrej).

Zwiększone zapotrzebowanie na surowce uwarunkowane jest zwiększonym popytem na paszę. Stąd też uruchomienie w minionym roku nowej linii produkcyjnej w Wytwórni w Rypinie, które zwiększyło  ogólną wydajność o 30t/godzinę, Po uruchomieniu wytwórni w Ligocie CEDROB Pasze będzie mógł produkować nawet 150 000 ton pasz miesięcznie, co pozwoli osiągnąć wynik produkcyjny na poziomie znacznie ponad  milion ton rocznie.

W ubiegłym roku CEDROB Pasze sprzedał w sumie 924 906,07 ton paszy, z czego zdecydowana większość zasiliła fermy wewnętrzne. Dynamika sprzedaży zewnętrznej rokrocznie utrzymuje się natomiast na poziomie oscylującym w granicach 25 procent w stosunku do całości sprzedaży.

Rok 2017 był również korzystny dla działu trzodowego CEDROB Pasze, bowiem oferta kontraktacji cieszy cię coraz większym zainteresowaniem i poparciem producentów trzody chlewnej. Tylko w ciągu ostatniego roku ilość tuczników objętych umowami kontraktacji zwiększyła się aż o 30 procent.

Atrakcyjny system wynagradzania i premiowania, sprawdzona genetyka tuczników, gwarancja krótkiego terminu oczekiwania na wynagrodzenie – około 2 tygodni, pełna opieka weterynaryjna i leki a także wysokojakościowa pasza spowodowały, że oferta hodowli trzody z CEDROB Pasze zyskuje swoich gorących zwolenników.

W 2018 roku będziemy koncentrować działania związane z rozwojem kontraktacji szczególnie na rynkach opolskim, dolnośląskim, śląskim, lubuskim i obszarze południowej Wielkopolski – zdradza Mirosław Bodek – dyrektor CEDROB Pasze.