1. NAZWA

„Milion ton” – konkurs

 1. MECHANIZM DZIAŁANIA

Zasady działania konkursu zostały określone w Regulaminie.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W dniu 14 stycznia 2019 w siedzibie CEDROB (Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów) komisja w składzie:

 1. Andrzej Schodowski, Kierownik Działu Zaopatrzenia w Surowce CEDROB Pasze;
 2. Michał Kuczyński, Kierownik Działu Sprzedaży Pasz
 3.  Tomasz Bucior, Kierownik Działu Trzody Chlewnej CEDROB Pasze;
 4. Agnieszka Sadowska-Buźniak, Specjalista ds. Marketingu CEDROB Pasze

 Dokonała analizy nadesłanych w ramach konkursu „Milion ton” prac, stanowiących odpowiedź na pytanie „Dlaczego to nasza szkoła powinna otrzymać wsparcie finansowe?”

 1. ZWYCIĘZCY

Po obradach wyłoniono trzy zwycięskie szkoły:

 • Województwo mazowieckie – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
 • Województwo kujawsko – pomorskie – Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
 • Województwo opolskie – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ks. Dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach
 1. NAGRODY

Laureaci konkursu zgodnie z §4 Regulaminu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1 500 PLN

 1. WYDANIE NAGRÓD

Nagrody zostaną przekazane w formie przelewu na rachunek bankowy szkoły. Warunkiem uruchomienia poleceń zapłaty jest otrzymanie przez Organizatora konkursu danych niezbędnych do realizacji operacji.