Program żywienia kur stad towarowych nieśnych

  • Odchów towarowy 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych do 7 tyg. życia
  • Odchów towarowy 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 8tyg. do 16 tyg. życia
  • Przednieśna towarowa – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 17tyg. życia do osiągnięcia 2% nieśności
  • Nioska towarowa 1 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na I okres nieśności
  • Nioska towarowa 2 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na II okres nieśności
Składniki pokarmowe Jednostki miary Odchów towarowy 1 Odchów towarowy 2 Przednieśna towarowa Nioska towarowa 1 Super Nioska towarowa 2 Super
Białko surowe % 18,50 15,50 16,50 17,00 16,00
Oleje i tłuszcz surowy % 3,06 2,70 3,01 3,45 2,94
Włókno surowe % 2,90 4,20 4,79 4,69 4,71
Popiół surowy % 5,40 4,76 7,48 11,63 11,76
Metionina % 0,51 0,33 0,37 0,41 0,38
Zużycie paszy orientacyjne g 1500 4000 2600 w zależności od długości cyklu w zależności od długości cyklu