Program żywienia kur stad towarowych nieśnych

  • Odchów towarowy 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych do 7 tyg. życia
  • Odchów towarowy 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 8tyg. do 16 tyg. życia
  • Przednieśna towarowa – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych i towarowych ras nieśnych od 17tyg. życia do osiągnięcia 2% nieśności
  • Nioska towarowa 1 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na I okres nieśności
  • Nioska towarowa 2 Super – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad towarowych na II okres nieśności
Składniki pokarmowe Jednostki miary Odchów towarowy 1 Odchów towarowy 2 Przednieśna towarowa Nioska towarowa 1 Super Nioska towarowa 2 Super
Białko surowe % 18,50 15,50 16,50 17,00 16,00
Oleje i tłuszcz surowy % 3,33 2,71 3,01 3,15 3,00
Włókno surowe % 2,88 4,17 4,80 4,73 4,70
Popiół surowy % 5,78 5,10 7,86 12,00 12,13
Metionina % 0,51 0,33 0,37 0,41 0,38
Zużycie paszy orientacyjne g 1500 4000 2600 w zależności od długości cyklu w zależności od długości cyklu