Program żywienia kur i kogutów stad reprodukcyjnych mięsnych

  • Odchów Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych do 3 tyg. życia
  • Odchów Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 4 do 6 tyg. życia
  • Odchów Reprodukcja Mięsna 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 7 do 15 tyg. życia
  • Przednieśna Reprodukcja Mięsna – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 16 do 21 tyg. życia
  • Nioska Reprodukcja Mięsna 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 22 do 35 tyg.
  • Nioska Reprodukcja Mięsna 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 36 tyg.
Składniki pokarmowe Jednostki miary Odchów Reprodukcja Mięsna 1 Odchów Reprodukcja Mięsna 2 Odchów Reprodukcja Mięsna 3 Przednieśna Reprodukcja Mięsna Nioska Reprodukcja Mięsna 1 Nioska Reprodukcja Mięsna 2
Białko surowe % 19,00 17,00 15,00 15,00 15,50 14,50
Oleje i tłuszcz surowy % 2,42 2,29 2,34 3,10 3,77 3,45
Włókno surowe % 3,15 3,87 4,65 4,33 3,64 3,60
Popiół surowy % 5,44 5,29 4,60 5,46 9,82 9,94
Metionina % 0,50 0,37 0,30 0,34 0,34 0,32
Zużycie paszy orientacyjne % 510 850 3800 4300 w zależności od długości cyklu w zależności od długości cyklu

Pasza Kogut

Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla Kogutów w okresie reprodukcyjnym, pokrywająca zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne oraz pozwalająca na zachowanie wysokich parametrów reprodukcyjnych tych ptaków, zwłaszcza w końcowym okresie użytkowania. Koguty w przeciwieństwie do kur nie potrzebują wysokiego poziomu białka i wapnia w paszy, które kury wykorzystują głównie do produkcji jaj. W związku z tym zasadne jest zarówno z punktu widzenia żywieniowego, jak i ekonomicznego żywienie kogutów reprodukcyjnych mieszankami paszowymi uwzględniającymi ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, które różni się znacznie od zapotrzebowania kur stad reprodukcyjnych.
Składniki Jednostki miary Kogut
Białko surowe % 13,50
Oleje i tłuszcz surowy % 2,71
Włókno surowe % 4,33
Popiół surowy % 4,25
Metionina % 0,25