Program żywienia kurcząt rzeźnych

  • Brojler Starter 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych do 7 dnia życia
  • Brojler Starter 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 8 do 14 dnia życia
  • Brojler Grower 1B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 15 do 30 dnia życia
  • Brojler Grower 2B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 31 do 35 dnia życia
  • Brojler Finiszer B – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kurcząt rzeźnych od 36 dnia życia
Składniki pokarmowe Jednostki miary Brojler Starter 1B Brojler Starter 2B Brojler Grower 1B Brojler Grower 2B Brojler Finiszer B
Białko surowe % 21,7 20,3 19,30 19 18,7
Oleje i tłuszcz surowy % 5,31 5,42 5,81 6,14 6,07
Włókno surowe % 2,55 2,52 2,50 2,7 2,7
Popiół surowy % 5,66 5,38 4,82 4,5 4,15
Metionina % 0,63 0,58 0,55 0,53 0,52
Kokcydiostatyk -/+ + + + -/+ -/+
Zużycie orientacyjne paszy g 150 400 1400 1300 1100
Okres podawania dni 7 8 12 8 7
Forma paszy drobna kruszonka kruszonka krótki granulat granulat granulat

W ofercie dostępna jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa Grower 2B i Finiszer B z kokcydiostatykiem w okresie stosowania kokcydiostatyku z jednodobowym lub zerowym okresem karencji.