Program żywienia kaczek

  • Kaczka 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych i hodowlanych do 3 tygodnia życia
  • Kaczka 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek rzeźnych od 4 do 7tyg. i hodowlanych od 4 do 8tyg. życia
  • Kaczka 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek hodowlanych od 9tyg. życia do rozpoczęcia nieśności
  • Kaczka Nioska – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kaczek niosek w okresie nieśności
Składniki pokarmowe Jednostki miary Kaczka 1 Kaczka 2 Kaczka 3 Kaczka Nioska
Białko surowe % 19,50 17,00 14,50 16,00
Oleje i tłuszcz surowy % 4,60 4,71 4,49 4,19
Włókno surowe % 4,66 4,60 4,30 2,77
Popiół surowy % 5,96 5,07 4,08 10,87
Metionina % 0,40 0,37 0,30 0,35