Program żywienia młodych indyków rzeźnych

  • Indyk Prestarter – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych do 3 tygodnia życia
  • Indyk Starter 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyków rzeźnych od 4 do 6 tygodnia życia
  • Indyk Starter 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 7 do 8 tygodnia życia i indora rzeźnego od 7 do 9 tygodnia życia
  • Indyk Grower 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 9 do 11 tygodnia życia i indora rzeźnego od 10 do 12 tygodnia życia
  • Indyk Grower 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 12 do 14 tygodnia życia i indora rzeźnego od 13 do 15 tygodnia życia
  • Indyk Finiszer 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indyczki rzeźnej od 15 tygodnia życia do końca tuczu i indora rzeźnego od 16 do 18 tygodnia życia
  • Indyk Finiszer 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla indorów rzeźnych od 19 tygodnia życia do końca tuczu
Składniki pokarmowe Jednostki miary Indyk prestarter Indyk starter 1 Indyk starter 2 Indyk grower 1 Indyk grower 2 Indyk finiszer 1 Indyk finiszer 2
Indory, Indyczki Indory, Indyczki Indory, Indyczki Indory, Indyczki Indory, Indyczki Indory, Indyczki Indory
Białko surowe % 27,70 24,50 22,00 20,50 18,50 16,60 15,80
Oleje i tłuszcz surowy % 4,50 5,13 4,65 5,45 6,12 6,01 5,99
Włókno surowe % 2,62 2,65 2,56 2,51 2,47 2,40 2,37
Popiół surowy % 7,37 6,78 6,04 5,50 4,67 4,32 4,15
Metionina % 0,74 0,69 0,62 0,57 0,52 0,49 0,44
Kokcydiostatyk -/+ + + + +
Forma paszy kruszonka krótka granulka granulat granulat granulat granulat granulat