Program żywienia gęsi

  • Gęś 1 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych i hodowlanych do 3 tyg. życia
  • Gęś 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 4 do 8 tyg. i hodowlanych od 4 do 12 tyg. życia
  • Gęś 3 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 9 do 10 tyg. i hodowlanych od 13 tyg. życia do osiągnięcia dojrzałości
  • Gęś 4 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi rzeźnych od 11 do 13 tyg. życia
  • Gęś Nioska – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla gęsi niosek w okresie nieśności
Składniki pokarmowe Jednostki miary Gęś 1 Gęś 2 Gęś 3 Gęś 4 Gęś Nioska
Białko surowe % 20,00 17,50 15,00 12,00  14,00
Oleje i tłuszcz surowy % 3,87 4,05 4,09 2,76  4,49
Włókno surowe % 3,70 4,45 4,75 4,18  4,18
Popiół surowy % 5,72 4,95 4,30 3,98  9,03
Metionina % 0,45 0,43 0,32 0,23  0,28
Forma paszy kruszonka granulat granulat sypka  sypka