Obecna sytuacja na rynku trzody chlewnej jest tragiczna, cena skupu trzody jest niska, a w eksporcie wieprzowiny przeszkadza afrykański pomór świń – mówili rolnicy i organizacje rolnicze zaproszone na posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa. Resort rolnictwa obiecuje pomoc. Według danych resortu rolnictwa w październiku 2015 r. średnia cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,39 zł za kg i była o 4,8 proc. niższa niż we wrześniu br. oraz o 4,3 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu 2014 r. W porównaniu do ceny długofalowej (2010-20140) wynoszącej 4,89 zł/kg, obecnie średnia
cena w naszym kraju jest o prawie 22 proc. niższa. W porównaniu z cenami w UE, w Polsce tuczniki są o 2,8 proc. tańsze – informował wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przedstawiając sytuację na rynku trzody chlewnej. Z informacji resortu rolnictwa wynika, że na koniec czerwca w Polsce było 11,6 mln sztuk świń. W pierwszych miesiącach tego roku (I-IX) nadal był duży import prosiąt oraz mięsa wieprzowego. Saldo handlowe w pierwszych trzech kwartałach tego roku wyniosło ok. minus 201,5 tys. ton wobec minus 178,9 tys. ton rok wcześniej. Mięso i żywe zwierzęta trafiają do Polski
głównie z Danii i z Niemiec.

– Minister rolnictwa przygotowuje program działań doraźnych i długofalowych prowadzących do ustabilizowania sytuacji na rynku wieprzowiny – powiedział Bogucki. Dodał, że w ubiegłym tygodniu w resorcie odbyły się spotkania z rolnikami oraz z przedstawicielami branży mięsnej. W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższe jakość sprowadzanego surowca ministerstwo skierowało pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa – poinformował wiceminister. Dodał, że odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego

surowca. Zaznaczył, że minister Krzysztof Jurgiel skierował do unijnego komisarza ds rolnictwa Phila Hogana pismo, w którym wnioskuje o jak najszybsze uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Jurgiel zwrócił też w nim uwagę na potrzebę przywrócenia refundacji (dopłat) wywozowych. Kolejne działania dotyczą: zwiększenia kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego; zintensyfikowania rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim,

południowokoreańskim i chińskim; wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej; zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej; przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (w 2016 r.); poprawy efektywności wykorzystania funduszu promocji – wyliczał wiceszef resortu rolnictwa.
PAP