Nowoczesność

Zakład Produkcji Pasz został wyposażony w urządzenia o najwyższym zaawansowaniu technicznym na świcie, między innymi takich firm jak BÜHLER, WENGLORZ, KAJA, ARAJ. Nad pracą wszystkich linii technologicznych czuwa specjalny program sterowania i automatyki przemysłowej stworzony przez firmę ZREMB. Zainstalowany program steruje wszystkimi urządzeniami, rejestruje każde zaistniałe zdarzenie. W praktyce oznacza to wyeliminowanie czynnika błędu ludzkiego.

Technologia

Główne linie technologiczne
• Linia przyjęcia i magazynowania komponentów do produkcji pasz o zdolności 500 ton na
godzinę. Linia posiada magazyny zbóż o pojemności 75 tysięcy ton, magazyny płaskie dla
mikro komponentów o powierzchni 2300 m² oraz dwie suszarnie do zbóż o wydajności powyżej 1000 ton na dobę.
• Linia produkcyjna o zdolności produkcyjnej 120 ton na godzinę. W skład jej wchodzą
trzy linie mieszania i mielenia, cztery linie granulacji z higienizacją pasz, cztery linie
dodatków płynnych z możliwością otoczkowania na zimny i gorący granulat – enzymy
i tłuszcze.
• Linia magazynowania i wydawania wyrobów gotowych o zdolności załadunkowej 400 ton na godzinę. Posiada magazyn pasz luzem o pojemności 4,2 tysięcy ton oraz magazyn dla pasz workowanych o powierzchni 1300 m².

Zaopatrzenie

Skup zbóż prowadzony jest przez cały rok. Cedrob Pasze oferuje możliwość zawierania umów kontraktacyjnych, które zapewniają dostawcy poczucie stabilności. Rolnik oddając zboże ma gwarancję 14-dniowego terminu płatności oraz, co bardzo ważne, możliwość transportu na terenie całego kraju. W trakcie trwania żniw oferujemy odbiór zbóż wprost spod kombajnu. Posiadamy rozległą sieć magazynów zewnętrznych, co pozwala rolnikowi zaoszczędzić czas oraz zmniejszyć koszty transportu. Każdego roku Cedrob Pasze potrzebuje do produkcji blisko 1 000 000 ton zbóż. Do współpracy z dostawcami zbóż podchodzimy w pełni profesjonalnie. Nie zapominamy o wzajemnym zaufaniu ponieważ ważnym ogniwem w naszej działalności jest współpraca z lokalnymi rolnikami. Dokonaliśmy już bardzo wiele. Coraz lepsze rozwiązania ulepszają z roku na rok koordynację pracy, by dostawy zboża odbywały się w jak najkrótszym czasie.

Profesjonalizm

Cedrob Pasze kładzie ogromny nacisk na jakość przyjmowanego surowca. Właściwą i szybką ocenę surowca zapewniają wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoria mieszczące się przy obydwu wytwórniach. Próby do badań pobierane są automatycznie, a analiza chemiczna próbek surowca i wyprodukowanej paszy odbywa się w bliskiej podczerwieni, co pozwala na szybkie poznanie miarodajnego wyniku. Próby paszy do oceny laboratoryjnej pobierane są zarówno na etapie produkcyjnym, jak i przed rozładunkiem paszy u klienta, a następnie archiwizowane.
Właściwie dobrany i dobrze zbadany surowiec przeznaczony do produkcji pasz daje gwarancję całkowicie bezpiecznego produktu finalnego. Polegamy na Partnerach dostarczających nam ziarna zbóż, komponenty wysokobiałkowe, premiksy, aminokwasy, preparaty mineralne, tłuszcze oraz inne materiały paszowe, którzy są uznanymi producentami na rynku krajowym i zagranicznym.

Jakość

Cedrob Pasze na każdym etapie prowadzi produkcję pasz przestrzegając GMP – dobrej praktyki produkcyjnej, GHP – dobrej praktyki higienicznej oraz zasad systemu HACCP. Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganymi normami ISO 9001:2015, co pozwala na pełną kontrolę prowadzonej produkcji pasz. Monitorujemy proces wytworzenia produktu w najdrobniejszych szczegółach od momentu przyjęcia surowca aż po rozładunek paszy na fermie. Znajdujemy się pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Koordynacja

Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jako ostatnie ogniwo procesu produkcyjnego wiąże ze sobą producenta oraz odbiorców, dodaje produktom firmy wartości, tworząc użyteczność czasu podczas przemieszczania towarów w określonym czasie i miejscu. Jego rola sprowadza się do bezpośredniego udziału w realizacji podstawowego celu logistyki, czyli dostarczenia określonego produktu w określone miejsce. Specjalizacja pracy, ekonomia i masowa konsumpcja sprawiają, że wydłuża się czas dostaw i coraz większą rolę odgrywa sprawny transport.
Cedrob Pasze potrafi sprostać wielu wymaganiom, dysponując specjalistycznymi zestawami transportowymi. Główną część floty stanowią ciągniki siodłowe marki mercedes oraz kilka rodzajów naczep: sześciokomorowe cysterny samowyładowcze do przewozu materiałów sypkich, wywrotki samowyładowcze oraz cysterny do płynnych produktów spożywczych.
Samochody Cedrob Pasze miesięcznie pokonują ponad 800 tysięcy kilometrów.