Zastosowanie specjalistycznej linii do gotowania zbóż wyróżni na tle konkurentów nowo budowaną wytwórnię w Ligocie Dolnej koło Kluczborka. Uzyskany w ten sposób surowiec będzie używany głównie do produkcji pasz trzodowych, przez co uda się uzyskać poprawę wskaźników produkcyjnych, m.in. FCR, przyrostów dobowych, upadków.

 

W powstającej właśnie wytwórni będzie produkowany cały asortyment pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Zastosujemy tam sprawdzone w pozostałych naszych wytwórniach rozwiązania technologiczne uwzględniając oczywiście postęp, jaki w nich zaszedł w ostatnich kilku latach. Tym, co będzie wyróżniać tę inwestycję na tle pozostałych naszych wytwórni oraz konkurentów z rynku paszowego będzie zastosowanie specjalistycznej linii  do gotowania zbóż. Proces ten ma na celu „żelatynizację” zawartej w zbożach skrobi, co poprawi zarówno pobranie paszy(wzrost smakowitości), jak również efektywność jej wykorzystania( rozłożenie skrobi na cukry proste poprawia ich przyswajalność). Dodatkowo, dzięki wysokiej temperaturze oraz długim czasie trwania procesu poprawi się również bezpieczeństwo biologiczne przetwarzanego surowca. Uzyskany dzięki tej technologii surowiec będziemy używali głównie do produkcji pasz trzodowych, przez co uzyskamy poprawę wskaźników produkcyjnych m.in. FCR, przyrosty dobowe, upadki itd.

Proces gotowania gwarantuje optymalną i wysoką strawność, co jest ważne  przede wszystkim przy żywieniu młodych osobników trzody chlewnej, przeżuwaczy, koni oraz zwierząt domowych. Jak dowodzą liczne badania uniwersyteckie, obróbka zbóż w procesie gotowania powoduje dużo lepsze ich trawienie – do 98% dla jęczmienia i 90% dla żelowanej skrobi w kukurydzy. Poza tym poprzez przekształcenie skrobi w cukry proste uzyskuje się poprawę walorów smakowych, co poprawia pobranie paszy przez zwierzęta. Gotowane płatki zbożowe mają atrakcyjny wygląd, są wolne od pyłu i posiadają doskonałą trwałość koloru, w związku z tym mogą być także sprzedawane jako osobny produkt.