O stale powiększającym się gronie współpracujących Partnerów, nowych propozycjach i formach współpracy skierowanych do Rolników, priorytetach w codziennej pracy,wzajemnym zaufaniu i rozwoju polskiej wsi, mówił Mirosław Bodek- dyrektor CEDROB Pasze, który 15 maja był Gościem Dnia KRDP.fm. Całość rozmowy prezentujemy poniżej.