Grzegorz Łepek

Główny Technolog
tel.(23) 675 03 33
grzegorz.lepek@cedrob.com.pl

Magdalena Polak-Rostek

Zastępca Głównego Technologa
tel. (23) 675 03 34
magdalena.polak@cedrob.com.pl

Łukasz Kocięcki

Technolog Produkcji Pasz Dla Trzody Chlewnej
tel.(23) 675 03 34
lukasz.kociecki@cedrob.com.pl