Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową nowej wytwórni pasz w Ligocie Dolnej koło Kluczborka. Będzie to już czwarty obiekt tego typu wchodzący w skład CEDROB PASZE.

 

Obecnie w Ligocie Dolnej wykonywane są fundamenty budynków: magazynu płaskiego komponentów do produkcji pasz, magazynu płaskiego pasz workowanych, budynku wieży technologicznej oraz magazynu płynów, ekspedycji pasz luzem i dozowni.

Oprócz robót typowo budowlanych równocześnie wykonywane są też prace związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz układane są przepusty i koryta dla przewodów elektrycznych zasilających a także wykonywane są instalacje odgromowe.

20161208_112229