W Pietrusach powstał kompleks indyczników na skalę światową. O żywienie stada zadba Cedrob Pasze

27 WRZ, 2020 GODZ: 11:48

11 września dyrekcja Cedrob Pasze oraz doradcy żywieniowi obsługujący teren części wschodniej województwa mazowieckiego uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej fermy hodowli indyków zlokalizowanej w Pietrusach (powiat łosicki). Jest to już druga ferma należąca do rodziny Hodowców, którą żywieniowo obsługuje Cedrob Pasze. Nowo otwarty kompleks należy do spółki AMD Indyk. Na fermie znajduje się obecnie sześć oddanych do użytku kurników, a docelowo ma ich powstać piętnaście. AMD Indyk będzie rocznie produkować ponad milion indyczek, co w skali kraju daje spółce znaczącą pozycję wśród producentów drobiu.

- Niezmiernie nas cieszy, że nasza linia żywienia indyków i indyczek została doceniona, najpierw przez spółkę DAR -KAM a teraz również przez jej młodszą siostrę - spółkę AMD Indyk zarządzaną przez młodsze pokolenie hodowców. Dziękuję za pełne zaufanie, długoletnią współpracę oraz, że doceniają Państwo staranność produkcji i efekt finalny naszej pracy – produkt żywieniowy najwyższej jakości, gwarantujący wysokie wyniki tuczu – mówił Mirosław Bodek, dyrektor Cedrob Pasze. - Każdego roku, ponad milion ton mieszanek paszowych marki Cedrob Pasze zasila największe polskie fermy hodujące drób. Cedrob to jedyna w 100 procentach polska firma, która może pochwalić się tak dużym udziałem swojego asortymentu w krajowym rynku paszowym. 

AMD Indyk jest firmą rodzinną. Jak informują właściciele, główna produkcja spółki skierowana jest na rynek krajowy a jej odbiorcy cenią najwyższe standardy hodowli, w tym lokalizację w czystym regionie Mazowsza oraz nowoczesne hale produkcyjne.

Na fermie w Pietrusach będzie prowadzony chów indyczek w systemie podłogowym na ściółce. Instalacja do ściółkowego chowu drobiu przewiduje obsadę całkowitą do 452500 sztuk indyczek na cykl, w skład której wchodzić będzie:

1) piętnaście budynków inwentarskich, w tym: pięć budynków odchowalni piskląt o obsadzie 30 500 sztuk – każdy z nich wyposażony zostanie w osiem wentylatorów dachowych, osiem nagrzewnic gazowych i dwa silosy paszowe o pojemności 17 m3.

2) 10 budynków tuczarni o osadzie po 30 000 sztuk każdy wyposażonych w osiem wentylatorów szczytowych , osiemnaście wentylatorów dachowych, osiem nagrzewnic gazowych , dwa silosy paszowe o pojemności 24 m3 oraz dwa awaryjne źródła zasilania – agregaty prądotwórcze o mocy 250 KW.

Budynki inwentarskie wyposażono w zaawansowany system sterowania komputerowego. W każdym kurniku znajduje się automatyczny system pojenia drobiu, na który składają się poidła smoczkowo-miseczkowe, zapewniające optymalne zużycie wody i zapobiegające stratom, bez szkód dla stanu zdrowotności ptaków (pojenie ptaków do woli).

W każdym indyczniku znajduje się też paszociąg z karmidłami automatycznymi, samozasypowymi, zapobiegającymi rozsypywaniu paszy. Odpowiednią temperaturę w halach zapewniają systemy ogrzewania (nagrzewnice gazowe) i wentylacji. Wentylacja służyć będzie również odprowadzaniu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z hal.

Przewidziano, że w ciągu roku na fermie zostanie zrealizowanych osiem cykli trwających po cztery tygodnie. Do każdej odchowalni wprowadzane będą jednodniowe pisklęta indycze, które będą odchowywane przez 4 tygodnie. Po miesiącu indyczki zostaną przeniesione do tuczarni, gdzie odchowywanie będzie trwało przez max 77 dni. Następnie - po osiągnięciu odpowiedniej wagi (do 10 kg) - indyczki są przekazywane do ubojni. Na 3 tygodnie przed końcem tuczu, przy wadze około 7,5 kg podbieranych jest około 8 000 indyczek i przekazywanych do rzezi, pozostałe 22 000 odchowywane jest do końca cyklu.

Po dwutygodniowej przerwie technologicznej, kiedy następuje wywóz obornika, czyszczenie i dezynfekcja hal oraz linii do pojenia i paszociągów, ścielenie ściółki, ogrzewanie budynków, odchowalnie zasiedlane są ponownie jednodniowymi pisklętami indyczymi i cykl powtarza się na nowo.

Budynki fermy spółki AMD Indyk powstały w największym rygorze środowiskowym. Dodatkowo właściciele zobowiązali się do starannego mechanicznego czyszczenie budynków inwentarskich, stosowania wysokowydajnych systemów pojenia i karmienia zapobiegających nawilżaniu pomiotu i ściółki, niedopuszczania do strat wody oraz stosowania energooszczędnego oświetlenia.

W wyniku funkcjonowania fermy nie powstaną ścieki przemysłowe, czyszczenie będzie się odbywać metodą na sucho a dezynfekcja - poprzez zamgławianie z użyciem niewielkiej ilości wody ulegającej odparowaniu w procesie czyszczenia.

Inne wody popłuczne właściciele gromadzą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku a następnie są one wywożone specjalistycznym taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Pozostałe aktualności

Witaminy w paszy. Ważna precyzja w doborze dawki

Powszechnie uważa się, że niedobór witamin w diecie drobiu niesie ze sobą szereg ryzyk mogących przyczynić się do zachwiania opłacalności produkcji. Niestety, bardzo często zapomina...

19 KWI, 2021 GODZ: 11:39

Zimowy skup zbóż trwa w najlepsze

Ani ujemne temperatury powietrza, ani śliska nawierzchnia dróg nie są w stanie przeszkodzić samochodom Cedrob Pasze w dotarciu do Klienta. Tylko w ciągu pierwszych zimowych miesięcy...

19 LUT, 2021 GODZ: 13:44

Cedrob Pasze w 2020r.: Zysk mimo trudności

Trudny, dynamiczny, niepewny – taki był rok 2020 w branży mięsnej i paszowej. Zamknięte lokale gastronomiczne, hotele, szkoły, ograniczone lokalne i zagraniczne rynki zbytu… Wszystko...

29 STY, 2021 GODZ: 11:33