Rok wyzwań i dynamicznych zmian

04 STY, 2023 GODZ: 10:33


Miniony rok był zdecydowanie inny, niż wszystkie dotychczasowe lata. Wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna zasadniczo wpłynęły na bezpieczeństwo żywnościowe w aspekcie globalnym.

W związku z powyższym ostatnie 12 miesięcy stanowiły próbę dla wielu podmiotów w branży rolno-spożywczej. Sytuacja ta wymagała silnej motywacji, szybkiego reagowania i zaangażowania w działanie całego zespołu. Były to kolejne wyzwania, z jakimi musiała zmierzyć się kadra zarządzająca w Zakładzie Produkcji Pasz Cedrob S.A.

- Ponowna reorganizacja pracy całego działu, który od lat funkcjonował w określonym schemacie oraz wyznaczenie nowych celów stanowiły punkt wyjścia do dalszych działań podejmowanych i inicjowanych przez naszą kadrę stwierdził Tomasz Walerowicz, dyrektor Zakładu Produkcji Pasz.

Dzięki racjonalnym decyzjom w zakresie polityki zakupowej udało się znacząco poprawić wyniki finansowe zakładu. Długoterminowa prognoza cen surowców, pozwoliła uniknąć niepotrzebnych kosztów, co w konsekwencji przełożyło się na bardzo dobrą cenę oferowanych produktów oraz zwiększyło ich udział w rynku. Rozwój sprzedaży na zewnątrz, wynikał z również z poprawy jakości  mieszanek paszowych, które pozwalają osiągać bardzo dobre wyniki produkcyjne. Dzięki temu w ostatnim roku grono kontrahentów Cedrob Pasze zwiększyło się o ponad 100 nowych podmiotów.

- Jednocześnie dbamy o relacje z dotychczasowymi klientami. W kontaktach handlowych staramy się być przewidywalnym, wiarygodnym i pewnym partnerem, podkreślił Tomasz Walerowicz. 

Wysoka sprzedaż mieszanek paszowych Cedrob Pasze nie byłaby możliwa bez większej produkcji, która w 2022 roku osiągnęła imponujący wynik 1,4 mln ton, co stanowi 20% progres w stosunku do roku poprzedniego!

Ponadto wdrożono szereg pozytywnych zmian w komunikacji zespołu. Sprawny system informacyjny wymagał uszczegółowienia przepływu informacji, której atrybutem była: aktualność, kompletność i czytelność. Dodatkowo efektywne wychwytywanie szans i zagrożeń, terminowość w łańcuchu dostaw usprawniły działanie logistyki, adekwatnej do potrzeb klienta.

Bardzo dobra kondycja Cedrob Pasze pozwala na dalsze planowanie rozwoju marki i wdrażanie kolejnych inwestycji, które usprawnią współpracę z kontrahentami, zwiększą zasięg działania, co jest niezbędne przy stałym wzroście produkcji. W Nowym Roku planowane są poniższe inwestycje:

  • uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej w wytwórni pasz w Ligocie Dolnej, co zwiększy moce zakładu o 50%
  • budowę nowej wytwórni pasz
  • budowę terminalu magazynowo - przeładunkowego w Chełmie

- Za nami pracowity i wymagający rok, który mimo wielu wyzwań zamykamy z bardzo dobrym bilansem. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i energii całego zespołu Cedrob Pasze, za co serdecznie dziękuję. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele obiecujących projektów, dodał dyrektor Walerowicz. 

Pozostałe aktualności

Dożynki Rypin Agra 2023

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, Wieńcami, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzone są zwykle w jedną z niedziel lub...

12 WRZ, 2023 GODZ: 15:36

Wspólne życie

Corocznie w Cedrob Pasze powiększamy grono hodowców, z którymi współpracujemy. Dzięki naszym rozwiązaniom i właściwym narzędziom pracy zarządzania fermą, pomagamy im się rozwijać i...

06 GRU, 2022 GODZ: 18:38