Polski rynek pasz nie zatrzymuje się

17 KWI, 2020 GODZ: 15:44


W sezonie 2019/2020 na polskim rynku zbóż należy się spodziewać umiarkowanego sezonowego wzrostu cen – przewiduje Andrzej Schodowski, kierownik działu zaopatrzenia w surowce Cedrob Pasze. Równocześnie ma przyspieszyć popyt na pasze dla drobiu – w związku z dalszym, intensywnym rozwojem produkcji żywca drobiowego oraz zapotrzebowanie na pasze dla kur niosek – uważają z kolei eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Światowe zbiory zbóż w 2019 roku wyniosą 2,16 mld ton zbóż. Zużycie natomiast osiągnie poziom 2,17 mld ton i będzie wyższe o prawie 1,5 % w porównaniu z poprzednim sezonem. Na polskim rynku zbiory w 2019 roku zamkną się liczbą 28,9 mln ton – wyższą niż w ubiegłym roku o ponad 8%. Coraz większy udział w ogólnej wielkości zbiorów mają z roku na rok zboża paszowe. Zwiększenie zapotrzebowania na nie jest generowane przede wszystkim przez przemysł paszowy i zwiększające się ilości produkowanych mieszanek paszowych - głównie dla drobiu. Sukcesywnie zwiększa się też zapotrzebowanie na pasze w gospodarstwach, które wynika ze wzrostu produkcji zwierzęcej a z drugiej strony wiąże się z poprawą efektywności chowu i zmniejszeniem ilości wykorzystanej paszy na 1 kg przyrostu żywca.

Przyszły rok przyniesie wzrost cen na polskim rynku zbóż – szczególnie w segmencie zbóż paszowych - przewidują eksperci w branży.

- Ostatni czas dał nam nieznaczny spadek cen. W okresie żniw, czyli lipiec-sierpień 2019 obserwowaliśmy sezonowy spadek cen zbóż. Pszenica potaniała o ok 3 %, jęczmień o ok 5%, żyto o około 5% . Najbardziej potaniała kukurydza mokra oraz kukurydza sucha. Kukurydza mokra osiągnęła w 2019 roku cenę 400 zł/t przy wilgotności 30 %. W okresie żniw 2018 roku taka sama kukurydza kosztowała 500 zł/t. Cena kukurydzy suchej w żniwa 2018 wynosiła 700 zł/t a już w żniwa 2019 – 600 zł/t - powiedział Andrzej Schodowski z Cedrob Pasze. Moim zdanie w najbliższy sezon przyniesie umiarkowany wzrost cen zbóż. Przypuszczam, że tempo wzrostu cen zbóż paszowych może być nieco wyższe od tempa wzrostu cen zbóż konsumpcyjnych. Najprawdopodobniej wzrost cen zakończy się na przełomie I i II kwartału 2020 roku – dodał.

Jak wskazują szacunki zużycie paszowe zbożowych surowców paszowych w sezonie 2018/2019 wyniesie 18,9 mln ton, tj o 2,6 mln ton więcej niż w sezonie 2017/2018. Zużycie ziarna w przemyśle paszowym zamknie rok 2019 liczbą 6,5 mln ton (wzrost o 3,6%).

Tak dynamiczny rozwój jest stymulowany niesłabnącym wzrostem produkcji drobiarskiej w Polsce i w Europie. Ponad 50% pasz produkowanych w krajach Unii Europejskiej to pasze dla drobiu. W 2017 roku w Polsce produkcja wyniosła 11 mln ton, natomiast w 2018 roku - 11,2 mln ton. Rok 2019 zakończy się kolejnym ilościowym skokiem, głównie za sprawą wysokiej dynamiki produkcji brojlerów i jaj kurzych. Według szacunków w 2019 roku produkcja pasz przemysłowych może wynieść w Polsce nawet 11,5 mln ton. Podobne tempo produkcyjne utrzyma się również w 2020 roku. Wstępnie planuje się, że w przyszłym roku produkcja pasz przemysłowych w Polsce może wynieść nawet około 11,8 mln ton.

Według ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej w 2019 roku w Polsce zostanie wyprodukowanych 1,75 mln ton pasz dla trzody i będzie to o 4 % mniej niż przed rokiem.

Czego można spodziewać się w 2020 roku? Przede wszystkim dalszego wzrostu produkcji pasz przemysłowych? Popyt na pasze dla drobiu będzie w dalszy ciągu wzrastał, w związku z 4-5% tempem wzrostu produkcji żywca drobiowego. Możemy spodziewać się też wzrostu produkcja jaj, a co za tym idzie większego zapotrzebowanie na pasze dla kur niosek. Coraz większy udział w rynku ma też hodowla gęsi i kaczek – najprawdopodobniej trend wzrostowy tego segmentu będzie się utrzymywał również w kolejnych latach.

Pozostałe aktualności

Kukurydziane żniwa 2020. START !!!

Trwają kukurydziane żniwa. Od dwóch tygodni na polach odbywa się koszenie kukurydzy na ziarno. Coraz więcej tego surowca pojawia się też w punktach skupu.  Tylko do 15 października...

23 PAŹ, 2020 GODZ: 10:57

WP Rypin II: termin uruchomienia niezagrożony

Zaledwie osiem miesięcy pozostało do uruchomienia piątej wytwórni Cedrob Pasze a drugiej zlokalizowanej w tym samym mieście. Tym samym, już w czerwcu przyszłego roku w Rypinie (woj....

12 PAŹ, 2020 GODZ: 14:26

Żniwa 2020: nieco później, ale z urodzajem

Płynące z rynku wzrastające zapotrzebowanie na produkty paszowe stawia przed Cedrob Pasze nowe wyzwania. Każdego roku w okresie żniw dział zaopatrzenia w surowce skupuje coraz więcej...

12 PAŹ, 2020 GODZ: 11:28