Nowa struktura organizacyjna w Zakładzie Produkcji Pasz

21 GRU, 2021 GODZ: 13:48


Rok 2021 był bardzo ważny dla rozwoju Zakładu Produkcji Pasz. Z sukcesem uruchomiliśmy II Wytwórnię Pasz w Rypinie, co znacznie zwiększyło nasze moce produkcyjne oraz otworzyło przed Cedrob Pasze nowe możliwości rozwoju. Czynna rozbudowa struktur zakładu o nowe jednostki spowodowała konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych.

W nowym schemacie zarządzania postawiono na jednostopniową strukturę nadzoru i koordynacji. Obecnie Dyrektorem Generalnym ZPP został Pan Tomasz Walerowicz, który w dotychczasowym modelu organizacyjnym odpowiadał za obszar produkcyjny oraz inwestycyjny. Pan Tomasz od zawsze wyróżniał się wysoką kulturą pracy i profesjonalnym podejściem do wykonywania powierzonych obowiązków.   

Jednocześnie na stanowisko Dyrektora Sprzedaży powołano Pana Czesława Szlagowskiego oraz stanowisko Dyrektora Produkcji Pasz Pana Piotra Lembke. 

Naszym zdaniem przyjęty model zarządzania skróci decyzyjność, wpłynie na szybkość reagowania na zmiany rynkowe oraz zapewni mocne wsparcie ZPP. Dodatkowo jesteśmy przekonani, że decyzja ta przełoży się również na dalszy, dynamiczny rozwój Cedrob Pasze oraz pozwoli na pełne wykorzystanie jej potencjału.

Pozostałe aktualności

Dożynki Rypin Agra 2023

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, Wieńcami, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzone są zwykle w jedną z niedziel lub...

12 WRZ, 2023 GODZ: 15:36

Rok wyzwań i dynamicznych zmian

Miniony rok był zdecydowanie inny, niż wszystkie dotychczasowe lata. Wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna zasadniczo wpłynęły...

04 STY, 2023 GODZ: 10:33