Nastroje na Nowy Rok

05 STY, 2022 GODZ: 14:05


Początek Nowego Roku to dobry czas na podsumowanie i analizę działań podejmowanych w minionym roku oraz prognoz rozwoju na najbliższe miesiące. Na wstępie warto zaznaczyć, że ubiegły rok nie był łatwy. Był to bowiem kolejny rok pandemii Covid-19, która znacząco wpłynęła na sytuację gospodarczą na świecie. Dodatkowo branża mięsna została mocno dotknięta przez wirusa ASF i ptasią grypę, które zdziesiątkowały pogłowie trzody chlewnej i drobiu na polskich fermach hodowlanych.

W związku z powyższym prowadzenie biznesu w trakcie 12 minionych miesięcy angażowało dużo więcej wysiłku oraz energii kadry zarządzającej.  – Faktycznie 2021 rok był okresem intensywnej pracy i ambitnych wyzwań dla Zakładu Produkcji Pasz. Wiele wysiłku i zaangażowania wymagała finalizacja projektu, polegająca na wdrożeniu najnowszej inwestycji w Rypinie. Druga wytwórnia pasz, bo on niej mowa jest naszą wielką dumą, mówi Tomasz Walerowicz Dyrektor Zakładu Produkcji Pasz. Po raz pierwszy specjaliści Cedrob samodzielnie wdrożyli cały proces technologiczny w tego typu obiekcie, bez udziału firmy zewnętrznej. Nowa wytwórnia funkcjonuje już 4 miesiące i razem z pozostałymi 5 zakładami pracuje na doskonałe wyniki produkcyjne, które w 2021 roku osiągnęły imponujący pułap 1 200 000 ton paszy!
- Cedrob Pasze to również skup zbóż. Ubiegły rok zamykamy z bardzo dobrym bilansem w tym obszarze, mówi Tomasz Walerowicz. Atrakcyjne warunki współpracy, a przede wszystkim rekordowe zasiewy kukurydzy w Polsce  2021 roku umożliwiły skup kukurydzy mokrej w ilości 190 000 ton!

Rok 2022 będzie rokiem dalszego rozwoju Zakładu Produkcji Pasz. Celem jest doskonalenie wyników produkcyjnych i poszukiwania nowych rynków zbytu. Pozytywna ocena koniunktury pozwala na stawianie ambitnych celów na najbliższe dwa lata, jakim jest roczna produkcja pasz na poziomie 1 500 000 ton.

Pozostałe aktualności

Dożynki Rypin Agra 2023

Dożynki, zwane również Świętem Plonów, Wieńcami, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzone są zwykle w jedną z niedziel lub...

12 WRZ, 2023 GODZ: 15:36

Rok wyzwań i dynamicznych zmian

Miniony rok był zdecydowanie inny, niż wszystkie dotychczasowe lata. Wojna na Ukrainie, wzrost cen surowców energetycznych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna zasadniczo wpłynęły...

04 STY, 2023 GODZ: 10:33