Cedrob Pasze z nowoczesnym rozwiązaniem transportowym

15 PAŹ, 2020 GODZ: 15:56

Od października 2020 roku Cedrob Pasze korzysta z pionierskich rozwiązań transportu intermodalnego w ramach przewozu komponentów paszowych. Oprócz gałęzi samochodowej, wykorzystuje również kolejową, realizowaną przez Cedrob Cargo – nową spółkę wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Cedrob, a powołaną do życia specjalnie na potrzeby Cedrob Pasze. Pierwszy intermodalny kolejowy rejs odbył się 5 października, w ramach którego do Ciechanowa dotarło 1620 ton śruty sojowej.

Korzystanie z transportu intermodalnego w Polsce dopiero raczkuje, mimo, że wykorzystanie na przeważającym odcinku przewozu transportu kolejowego pozwala na znaczną optymalizację kosztów dostaw surowców masowych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku na terenie Polski zlokalizowanych było zaledwie 35 aktywnych terminali - 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, a 29 przesyłki kolej-droga. W 2018 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%).

W pozycji zatytułowanej „Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010” wydanej przez Komisję Wspólnoty Obywatelskiej w 2001 roku zwrócono uwagę na intermodalność jako przyszłość europejskiego transportu, rozumianą poprzez odciążenie zatłoczonej sieci drogowej, a co za tym idzie wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie negatywnych dla życia i zdrowia człowieka skutków powodowanych przez transport kołowy.

Zatory na drogach, szkodliwe opary wpływające na środowisko i szczególnie uciążliwe dla mieszkańców większych miast generują realną potrzebę ograniczenia wykorzystania transportu samochodowego na rzecz innych bardziej przyjaznych gałęzi.

Potrzeba unowocześnienia przewozów komponentów paszowych była widziana przez Cedrob Pasze od dawna. Pierwotnie przez kilka lat marka korzystała z pociągów wynajmowanych, lecz wraz z utworzeniem Cedrob Cargo stała się w tym zakresie samowystarczalna.

Na zakup taboru i sprzętu w ramach realizacji przewozów intermodalnych Cedrob Cargo pozyskał dofinansowanie w kwocie 12 mln zł. Na ten czas spółka znajduje się w posiadaniu 88 wagonów (platform do przewozu kontenerów), 176 kontenerów do przewozu materiałów sypkich i 4 urządzeń do przeładunku typu Reach Stacker. Do końca roku tabor wzbogaci się o 7 dodatkowych aut ciężarowych i 7 naczep do przewozu kontenerów.

Śruta sojowa, która jest dostarczana transportem intermodalnym z portu w Gdyni do wytwórni Cedrob Pasze, przewożona jest w kontenerach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. Załadunek surowca w porcie wykonywany jest grawitacyjnie z magazynu krytego do kontenerów podstawianych pod załadunek na platformach kolejowych. Po załadunku całego pociągu, w którym jednorazowo jest wysyłane od 1,6 do 2 tyś ton śruty, skład kierowany jest do stacji kolejowych w pobliżu wytwórni pasz, gdzie kontenery są przeładowywane na transport drogowy i transportowane na krótkiej odległości samochodami do miejsca wyładunku.

Obecnie przeładunki dla wytwórni Cedrob Pasze zlokalizowanych w Gumowie i Raciążu obsługiwane są przez stację Ciechanów. Transport do wytwórni pasz w Rypinie trafia bezpośrednio z tamtejszej stacji kolejowej. W pierwszym kwartale przyszłego roku zostaną uruchomione przeładunki na stacji Raciąż, co skróci odległość transportu z czterdziestu do dwóch kilometrów. W przyszłości przeładunki mają być realizowane również w Kluczborku, skąd będzie zaopatrywana wytwórnia w Ligocie Dolnej.

Pozostałe aktualności

Witaminy w paszy. Ważna precyzja w doborze dawki

Powszechnie uważa się, że niedobór witamin w diecie drobiu niesie ze sobą szereg ryzyk mogących przyczynić się do zachwiania opłacalności produkcji. Niestety, bardzo często zapomina...

19 KWI, 2021 GODZ: 11:39

Zimowy skup zbóż trwa w najlepsze

Ani ujemne temperatury powietrza, ani śliska nawierzchnia dróg nie są w stanie przeszkodzić samochodom Cedrob Pasze w dotarciu do Klienta. Tylko w ciągu pierwszych zimowych miesięcy...

19 LUT, 2021 GODZ: 13:44

Cedrob Pasze w 2020r.: Zysk mimo trudności

Trudny, dynamiczny, niepewny – taki był rok 2020 w branży mięsnej i paszowej. Zamknięte lokale gastronomiczne, hotele, szkoły, ograniczone lokalne i zagraniczne rynki zbytu… Wszystko...

29 STY, 2021 GODZ: 11:33