Cedrob Pasze w 2020r.: Zysk mimo trudności

29 STY, 2021 GODZ: 11:33

Trudny, dynamiczny, niepewny – taki był rok 2020 w branży mięsnej i paszowej. Zamknięte lokale gastronomiczne, hotele, szkoły, ograniczone lokalne i zagraniczne rynki zbytu… Wszystko to sprawiło, że wielu hodowców drobiu znacznie zmniejszyło produkcję lub jej całkowicie zaprzestało. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych Cedrob Pasze zakończył rok z wynikiem lepszym niż w roku poprzednim. 

 

Sprzedaż większa niż rok wcześniej

W 2020 roku Cedrob Pasze wyprodukował aż 1 215 000 ton mieszanek paszowych, czym zanotował wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Plan na bieżący rok jest ambitniejszy – na rynek ma trafić 1 300 000 ton paszy wyprodukowanej przez wytwórnie należące do tej marki.

Największe ilości sprzedanej paszy zasiliły fermy, na których hodowany jest brojler – to ponad połowa wszystkich mieszanek, które w 2020 roku opuściły wytwórnie Cedrob Pasze. Pasze dla trzody chlewnej i dla nioski reprodukcyjnej to dwie kolejne kategorie z największym udziałem procentowym w całości produkowanych mieszanek. Miniony rok okazał się korzystny dla segmentu pasz indyczych – w sumie pasze te osiągnęły aż 5 procent całości wyprodukowanego asortymentu. Najmniej produktów Cedrob Pasze pojechało na fermy kacze, gęsie oraz nioski towarowej.

Wielkość sprzedaży pasz na rynek zewnętrzny wyniosła w roku 2020 roku 324 792,70 ton. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik ten był o 10 000 ton mniejszy, głównie za sprawą niższego popytu na pasze dla kurcząt. Powodu tego stanu rzeczy należy szukać w epidemii Covid-19, wprowadzonych obostrzeniach, bardzo mocno ograniczonego popytu w UE i niskiej cenie tuszki brojlera, które to w konsekwencji doprowadziły hodowców do decyzji o zmniejszeniu lub zakończeniu produkcji do momentu poprawy sytuacji. Mimo trudności na rynku brojlera dział sprzedaży zewnętrznej zanotował wzrosty w kilku segmentach. Niezmiennie od lat, systematycznie z roku na rok wzrasta wielkość sprzedaży pasz dla trzody chlewnej – w tym roku osiągnięty wynik był o blisko 14 procent większy niż rok temu. Aż blisko 36 - procentowy wzrost dział sprzedaży zewnętrznej zanotował w segmencie pasz dla kaczki, 16,4 % w segmencie mieszanek paszowych dla nioski reprodukcyjnej. Wysoko utrzymuje się również wielkość sprzedaży pasz dla indyka – w 2020 roku hodowcy nabyli o 7,30 % ton tych mieszanek więcej niż rok wcześniej.


Nowe strategie żywieniowe

W 2020 roku Cedrob Pasze zaprezentował nowe strategie żywieniowe sprzyjające wzrostowi opłacalności produkcji. Poprawa dobrostanu zwierząt oraz minimalizacja emisji amoniaku do środowiska poprzez doprecyzowanie składników pokarmowych do poszczególnych grup technologicznych to wymagania dynamicznie rozwijającego się sektora drobiarskiego.

Dział technologii wprowadził zatem intensywniejszy program żywieniowy, który opiera się na zwiększonym udziale białka i energii. Nowa formuła żywieniowa sprzyja większym przyrostom masy ciała przy mniejszym spożyciu paszy.

W obliczu rozwoju rynku, Cedrob Pasze nawiązał również ścisłą współpracę z Zakładem Surowców Paszowych, gdzie produkowane są drobiowe krwinki czerwone i tłuszcz drobiowy. Składniki te są w pełni bezpiecznymi, starannie wyselekcjonowanymi i najwyższej jakości komponentami paszowymi.

Wprowadzone zmiany składu paszy umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału genetycznego kurcząt brojlerów oraz osiągnięcie jeszcze lepszych wyników produkcyjnych i ekonomicznych.

Nowe formy działania w rzeczywistości pandemicznej

Minionego roku Cedrob Pasze kupił 1 140 000 ton zbóż – to o kilka procent więcej niż rok wcześniej. Rok 2021 przyniesie dalszą intensyfikację prac przedstawicieli w terenie. W związku z uruchomieniem wytwórni Rypin II, od kilku do nawet kilkunastu procent zwiększy się zapotrzebowanie działu na różne gatunki zbóż a na kukurydzę mokrą nawet o 25 procent.  W sumie w nadchodzącym sezonie dział zaopatrzenia w surowce planuje zakontraktować 200 000 ton kukurydzy mokrej.

- To był ciężki rok. Najpierw pierwsza fala pandemii, która nastąpiła w marcu i kwietniu spowodowała, że rolnicy, obawiając się o swoje zdrowie i w obawie przed niepewną przyszłością, zamknęli domy i magazyny. Później ceny windowały dramatycznie – w ciągu dwóch tygodni potrafiły wzrosnąć nawet o około 100 zł na tonie. Na rynku panowała panika – wyjaśnia Andrzej Schodowski zastępca dyrektora Zakładu Logistyki Zakupów i Sprzedaży  Cedrob Pasze. – W okresie żniw odnotowaliśmy czas wysokich zbiorów i niskich cen, które pozwoliły nam uzupełnić zapasy magazynowe. Mimo spadku produkcji pasz i nadwyżek surowca na rynku polskim uruchomił się eksport, który spowodował wywóz surowców z Polski i pociągnął za sobą spory wzrost cen. Do tego doszła ograniczona możliwość bezpośredniego docierania do rolników, przez co zmuszeni byliśmy skupować towar przez telefon - a to nie jest nasz standardowy sposób działania.

Jak przewidują eksperci Cedrob Pasze, rok 2021 może przynieść mniejszą produkcję pasz i mięsa ze względu na lockdown w kanale HORECA. Sytuacja powinna się ustabilizować wraz poluzowaniem obostrzeń pandemicznych i rozpoczęciem nowych zbiorów.

Plany na 2021 rok przewidują też dalszy rozwój magazynów zewnętrznych pod szyldem Cedrob Pasze i intermodalnego transportu surowców.

W zgodzie z potrzebami Klienta

2020 to rok, który potwierdził, że Cedrob Pasze traktuje priorytetowo wymagania Klientów.  Recertyfikacja systemu ISO 9001:2015 we wszystkich wytwórniach oraz certyfikacja systemu QS, które dokonały się w minionym roku są gwarancją, że marka Cedrob Pasze oferuje wysoką jakość asortymentu, pewność i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji mieszanek paszowychKlienci mogą być spokojni - asortyment Cedrob Pasze powstaje przy zachowaniu rygorystycznych wytycznych na każdym etapie produkcji. Mieszanki paszowe są oczyszczone ze wszystkich toksyn środowiskowych, takich  jak: mykotoksyny, środki ochrony roślin, wszelkie mikroorganizmy, czy metale ciężkie.

 W 2020 roku nastąpiła również reorganizacja struktur sekcji Systemów Zarządzania Jakością Zakładu Produkcji Pasz.

- W wyniku zmian została odnowiona cała dokumentacja systemowa dotycząca HACCP oraz systemów zarządzania jakością i dostosowana do aktualnych wymagań systemu oraz potrzeb Klientów i organizacji – mówi Tomasz Walerowicz, dyrektor Zakładu Produkcji Pasz.

Rozwój zaplecza produkcyjnego

Rok 2020 zapisze się w kalendarzu Cedrob Pasze, jako czas intensywnych prac związanych z uruchomieniem kolejnej, piątej już wytwórni Cedrob Pasze a drugiej zlokalizowanej w Rypinie. Nowy zakład, wraz z siostrzaną wytwórnią działającą w tym samym mieście od 2016 roku, będzie mógł wyprodukować aż 1 milion ton mieszanek paszowych rocznie. Dotychczasowe wytwórnie Cedrob Pasze, które funkcjonują w Gumowie (woj. mazowieckie), Raciążu (woj. mazowieckie), Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) i Ligocie Dolnej koło Kluczborka (woj. opolskie) są w stanie wyprodukować obecnie 135 tysięcy ton mieszanek paszowych miesięcznie. Wytwórnia Rypin II zwiększy te możliwości o dodatkowe 45 tysięcy ton. Obecnie szacuje się, że udział produkowanych przez Cedrob Pasze mieszanek stanowi około 12 procent polskiego rynku paszowego. Po uruchomieniu Wytwórni Rypin II udział ten powinien wzrosnąć dodatkowo nawet o kilkanaście procent. Prace nad nową wytwórnią przebiegają zgodnie z harmonogramem. Docelowo w obiekcie znajdzie zatrudnienie około 100 osób. Obecnie trwają końcowe prace wykończeniowe obiektów budowlanych, w tym wykonywanie elewacji, posadzek, malowanie ścian. Montaż linii technologicznych wraz z okablowaniem jest już wykonany w ponad 80%.. Rozruch nowego zakładu planowany jest na czerwiec 2021 roku.

Pozostałe aktualności

Witaminy w paszy. Ważna precyzja w doborze dawki

Powszechnie uważa się, że niedobór witamin w diecie drobiu niesie ze sobą szereg ryzyk mogących przyczynić się do zachwiania opłacalności produkcji. Niestety, bardzo często zapomina...

19 KWI, 2021 GODZ: 11:39

Zimowy skup zbóż trwa w najlepsze

Ani ujemne temperatury powietrza, ani śliska nawierzchnia dróg nie są w stanie przeszkodzić samochodom Cedrob Pasze w dotarciu do Klienta. Tylko w ciągu pierwszych zimowych miesięcy...

19 LUT, 2021 GODZ: 13:44

Cedrob Pasze rozszerza sieć magazynów zewnętrznych

Niemojki 223 A (powiat łosicki) to adres nowego magazynu zewnętrznego, który wraz z początkiem listopada pojawił się w strukturze Cedrob Pasze. Tym samym do rozbudowanej sieci magazynowej...

25 LIS, 2020 GODZ: 14:08